top of page

Fotgymnastik

ÖVNING 1

En toppen övning för att skapa bättre balans samt öka rörligheten i fötterna. Även vaderna stärks i denna övning

Du kan utföra övning 3 x 10 st

Fotgymnastik


ÖVNING 2

Den här övningen hjälper dig att stärka fotvalvet samt också gör lederna i fötterna smidigare. Den stärker också vadens muskler.

Du kan utföra övningen 3 x 5 - 10 st

Intressant info om olika fotproblem från TV 4 2017

bottom of page